MISI

Memantapkan ilmu dan sahsiah ke arah kecemerlangan dalam pelbagai aspek dalam kalangan warga sekolah.